• Porady

Domowe detektory

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Tlenek węgla blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Proponujemy Państwu zastosowanie domowych czujników tlenku węgla i gazów znanej z doskonałych profesjonalnych systemów monitorujących firmy GAZEX. W ofercie oprócz całej gamy czujników przemysłowych odnajdujemy rodziną detektorów domowych: DDCO-N (tlenek węgla) Detektor DDCO jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach zagrożonych emisji tego gazu. Polecany do pomieszczeń takich jak: łazienki i kuchnie wyposażone w gazowe podgrzewacze wody, domowe kotłownie z piecami opalanymi węglem lub koksem, pomieszczenia z kominkiem, garaże oraz pomieszczenia bezpośrednio do nich przyległe oraz  do pomieszczeń ogrzewanych ciepłym powietrzem.

DK-1 (gaz ziemny lub propanbutan) Detektor DK-1 jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności gazu ziemnego lub mieszaniny propan-butan w pomieszczeniach zamkniętych, zagrożonych emisji tych gazów. Detektor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. DK-2 (tlenek węgla + gaz wybuchowy) Dwugazowy detektor  DK-2 jest przeznaczony do ciągłej, jednoczesnej kontroli tlenku węgla i gazu ziemnego (lub propan-butan) w pomieszczeniach z urządzeniami spalającymi paliwa gazowe. Reakcja natlenek węgla-jak dla DDCO-N. Próg alarmowy dla gazu wybuchowego – 15% Dolnej Granicy Wybuchowości. Opisane urządzenia dostępne w hurtowni.

Wróć